Sprinklersystem i offentliga lokaler

Motion 2005/06:Bo307 av Ann-Kristine Johansson och Marina Pettersson (s)

av Ann-Kristine Johansson och Marina Pettersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa sprinklersystem i offentliga lokaler.

Motivering

Varje år dör ett antal människor i bränder. Flera av dessa bränder hade med största sannolikhet kunnat få en mycket begränsad spridning om det funnits sprinklersystem installerat i lokalen, vilket hade sparat många människors liv.

Att skapa trygga miljöer där människor kan vistas, utan risk för eget liv, är ett av samhällets mål. Det handlar om att skapa trygghet i hemmet, på arbetsplatsen samt i offentliga och privata miljöer.

Dagens lagstiftning täcker på många sätt in alla de situationer som en människa kan ställas inför, inte minst vad gäller de tillfällen då man vistas i offentliga miljöer. När det gäller brandsäkerhet finns dock ett stort undantag – idag finns ingen lagstiftning som kräver att det skall finnas sprinklersystem på vårdinrättningar, skolor eller andra offentliga lokaler.

Detta vill vi ändra på och föreslår därför att sprinklersystem skall bli obligatoriskt i offentliga lokaler.

Stockholm den 30 september 2005

Ann-Kristine Johansson (s)

Marina Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)