Spelmarknaden och idrottsrörelsen

Motion 2005/06:Kr329 av Tomas Eneroth (s)

av Tomas Eneroth (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att agera till försvar av den nationellt reglerade spelmarknaden.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inom EU verka för att spel- och lotteriverksamheter undantas i EU:s tjänstedirektiv.

Motivering

Intäkter från spel och lotterier har av tradition en stor betydelse för alla folkrörelser. Detta gäller inte minst för svensk idrottsrörelse. Dels genom egna lotterier, dels genom det av riksdagen beslutade stödet från Svenska Spels överskott. På senare tid har framför allt stödet från Svenska Spel till den lokala barn- och ungdomsverksamheten ökat väsentligt, vilket varit viktigt för utvecklingen av den lokala idrottsverksamheten.

Intäkterna bygger på systemet med en reglerad spelmarknad, förbehållen staten och folkrörelserna. I dag angrips denna reglering från flera håll men framför allt från internationella spelbolag vars utbud i dag främst presenteras på Internet. Men även förslaget från EG-kommissionen till nytt tjänstedirektiv utgör ett hot genom sitt krav på liberalisering av spelmarknaderna i de enskilda medlemsländerna.

Den europeiska idrottsrörelsen står enad i sitt försvar av den nationellt reglerade spelmarknaden. ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation, en paraplyorganisation för nationella idrottsorganisationer i över 40 länder) har i ett gemensamt uttalande sagt:

Öppnandet av nationella spelmarknader till bolag som erbjuder sina speltjänster utan statlig licens skulle resultera i en markant minskning av de resurser nationella spelbolag ställer till förfogande för allmännyttiga aktiviteter, som socialt arbete, kultur och idrott.

Statliga myndigheter kommer inte att kunna kompensera dessa nedskärningar.

Å våra medlemmars vägnar uppmanar vi därför de Europeiska institutionerna att exkludera speltjänster från direktivet om tjänster på den inre marknaden för att på så sätt säkerställa existensen av den unika idrottsstrukturen och dess värdefulla bidrag till inom den Europeiska gemenskapen.

Sverige bör i sitt agerande inom EU verka i enlighet med den europeiska idrottsrörelsens uppmaning, dvs. agera för att spel och lotterier uttryckligen undantas i EU:s tjänstedirektiv.

Stockholm den 3 oktober 2005

Tomas Eneroth (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (2)