Socialpolitik

Motion 2013/14:So616
av Eva Olofsson m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Avsändare (7)

Hela dokumentet

Socialpolitik (doc, 164 kB)
Motion till riksdagen
2013/14:So616
av Eva Olofsson m.fl. (V)
Socialpolitik
V214

1
Innehållsförteckning
2
Förslag till riksdagsbeslut
3

3
Inledning
6

4
Lex realia
6

5
Försörjningsstöd
7

5.1
Förändrade regler
7

5.2
Skälig levnadsnivå
8

6
Barn som behöver samhällets stöd
10

6.1
Barn måste veta vart de ska vända sig
10

6.2
Ökat krav på utbildning
10

6.3
Bättre stöd till våldsutsatta barn
11

6.4
Barnen som samhället svek – vanvård i social barnavård
12

6.5
Barn har rättigheter också när de är omhändertagna
14

6.6
Familjehemsvården
15

7
Hemlöshet
16

7.1
Statistiken om hemlöshet ger inte en heltäckande bild
17

8
Missbruk och beroende
18

8.1
Gemensamma mottagningar
19

8.2
Mottagningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (34)