Socialpolitik

Motion 2013/14:So616

av Eva Olofsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:So616

av Eva Olofsson m.fl. (V)

Socialpolitik

V214

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Lex realia 6

5 Försörjningsstöd 7

5.1 Förändrade regler 7

5.2 Skälig levnadsnivå 8

6 Barn som behöver samhällets stöd 10

6.1 Barn måste veta vart de ska vända sig 10

6.2 Ökat krav på utbildning 10

6.3 Bättre stöd till våldsutsatta barn 11

6.4 Barnen som samhället svek – vanvård i social barnavård 12

6.5 Barn har rättigheter också när de är omhändertagna 14

6.6 Familjehemsvården 15

7 Hemlöshet 16

7.1 Statistiken om hemlöshet ger inte en heltäckande bild 17

8 Missbruk och beroende 18

8.1 Gemensamma mottagningar 19

8.2 Mottagningar för unga 19

8.3 Målgruppsspecifika insatser 20

8.4 Arbetskooperativ
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (34)