Social bostadspolitik för ett hållbart samhälle

Motion 2009/10:C390
av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Avsändare (19)

Hela dokumentet

Social bostadspolitik för ett hållbart samhälle (doc, 246 kB)
Motion till riksdagen
2009/10:C390
av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Social bostadspolitik för ett hållbart samhälle
mp701
Innehållsförteckning
Inledning
8

Solidariska principer grunden för grön bostadspolitik
8

Mål för bostadspolitiken
9

Bostad – en mänsklig rättighet
10

Dags att leva upp till åtagandet
10

Ökad flexibilitet i bostadsutbudet
10

Finsk stiftelseform – en förebild
11

Skydda barn från vräkning
12

Bostaden – inte vilken handelsvara som helst
12

Ett hem är ett hem
12

Hyresnämnderna behöver ett bättre regelverk
13

Planering för en hållbar framtid
14

Med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som grund
14

Utmaningarna ger nya möjligheter
15

Transporter
15

Byggande med social hänsyn
15

Eget boende
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (70)