Snabbare beslut i tillståndsärenden

Motion 2014/15:1311

av Per-Ingvar Johnsson och Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar.

Motivering

Tiden från ansökan till ett slutligt beslut i tillståndsärenden är för företagare ofta mycket lång. I regel ska besluten föregås av att berörda grannar, kommuner och andra intressenter ska ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Det är viktigt att sådana beslut är väl underbyggda. Men den långa handläggningstiden har ofta negativa effekter för sökandena.

För många företag är den långa tiden från ansökan till slutligt beslut ett allvarligt problem och avskräcker inte sällan från att försöka att starta eller utvidga näringsverksamhet.

Vi anser att en översyn behöver göras så att handläggningen av tillståndsärenden hos myndigheter och i domstolar kan kortas ned.

.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)