Sms-lån

Motion 2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. (S)

av Peter Jeppsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sms-lån.

Motivering

Många människor, framförallt ungdomar, riskerar att fastna i en lånekarusell som kan bli både ekonomiskt kostsam och personligt förödande för individen. Sms-låneärenden hos Kronofogdemyndigheten har ökat mycket under de senaste åren och det finns en oroväckande ökning bland ungdomar.

Det är relativt enkelt att starta sms-låneverksamhet i dagsläget och kontrollen av denna verksamhet har brister. Mycket höga räntor och avgifter gör det till en god affär för företag som har specialiserat sig på framförallt sms-lån. Vi vill med anledning av den här bakgrunden se över bestämmelserna kring sms-lån.

.

Peter Jeppsson (S)

Suzanne Svensson (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)