Slopa ränteavdragen och återför medlen till hushållen

Motion 2017/18:84 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa ränteavdragen och återföra medel till hushållen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avdragen i deklarationen för räntekostnader, de så kallade ränteavdragen, är ologiska, då det samtidigt står klart att hushållens höga lånebelastning är oroande och behöver minskas. Varför just ränta på lån ska ge skattemässiga fördelar medan t.ex. ränta på besparingar istället ger negativt utfall för den enskilde skattemässigt, är svårt att se, speciellt när vi har en situation där hushållens höga lån oroar och även deras sparande varit oroande lågt. Mer logiskt vore att ta bort denna statliga sponsring av lån och istället återföra dessa pengar till hushållen på annat sätt. Istället kan t.ex. den kommunala fastighetsavgiften (tidigare kallad fastighetsskatt) på bostäder tas bort eller i alla fall minskas.

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)