Skoluniform

Motion 2010/11:Ub287 av Fredrik Schulte och Oskar Öholm (M)

av Fredrik Schulte och Oskar Öholm (M)
m1653

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheter för skolor att införa skoluniform.

Motivering

Debatten om skoluniformer brukar blossa upp med jämna mellanrum i Sverige och argumenten är väl kända på båda sidor. Förespråkarna menar att en skoluniform skulle kunna stoppa tävlingen om märkeskläder och minska mobbningen. Motståndarna menar att en skoluniform är otidsenligt och skulle utgöra ett ingrepp i den personliga friheten.

Som det ofta är i kontroversiella frågor brukar båda sidor vara ganska säkra på sin sak och varje politiker har förmodligen någon gång fått frågan om på vilken sida man står. Samtidigt kan vi konstatera att utmaningen för elever, föräldrar och skolor ser väldigt olika ut i olika delar av landet. På vissa håll beskriver rektorer, lärare och elever själva en kultur där dyra märkeskläder blivit en klädkod som både exkluderar och skapar stress. Förespråkarna för skoluniformer brukar då mena att man genom en gemensam klädkod kan minska märkeshetsen samtidigt som man stärker skolan som en plats för lärande.

På andra håll i Sverige känner man inte igen sig i den bilden och hävdar istället att det egna valet av kläder är en lika självklar som naturlig individuell frihet som skolan knappast har med att göra.

Om upplevelserna varierar från skola till skola och från stad till stad kanske det är dags att se över det regelverk som reglerar frågan om skoluniformer. I ett läge där skollagen ses över vore det därför naturligt att överlåta frågan till den enskilda skolan. Att frågan om skoluniform väcker känslor behöver inte betyda att politiken behöver besluta. Låt istället varje skola – kommunal som fri – avgöra frågan i samverkan med elever, föräldrar och lärare.

Stockholm den 21 oktober 2010

Fredrik Schulte (M)

Oskar Öholm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25
Yrkanden (1)