Skolans styrning

Motion 2005/06:Ub516 av Sten Tolgfors m.fl. (m)

av Sten Tolgfors m.fl. (m)
[1]

Skolverket (2004), Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Rapport 250.

[2]

Skolverket (1999), Nationella kvalitetsgranskningar 1998, Rapport 160. Skolverket (2000), Nationella kvalitetsgranskningar 2000, Rapport 190. Skolverket (2004), Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Rapporter 250-253.

[3]

Riksrevisionen (2004), Betyg med lika värde?, Rapport 2004:11.

[4]

Se Skolverkets hemsida, www.skolverket.se.

[5]

Se bl.a. Moderaternas motion Läraryrket.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (13)