Skattefusk, svartjobb och social dumpning

Motion 2013/14:Sk376
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Avsändare (9)

Hela dokumentet

Skattefusk, svartjobb och social dumpning (doc, 162 kB)
Motion till riksdagen
2013/14:Sk376
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Skattefusk, svartjobb och social dumpning
V507

1

Innehållsförteckning
2
Förslag till riksdagsbeslut
3

3
Inledning
6

4
Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och socialdumpning
6

5
Åtgärder mot skattefusk
7

5.1
Mer resurser till Skatteverket
7

5.2
Stoppa avancerad skatteplanering
7

5.3
Skatteläckage vid utflyttning
8

5.4
Kassaregister – lika regler för alla
9

6
Åtgärder mot svartjobb
9

6.1
Personalliggare och oanmälda arbetsplatsbesök
9

6.2
Individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter
10

6.3
Tydligare villkor för F-skatt
11

7
Åtgärder mot social dumpning
12

7.1
Hög organisationsgrad ger kollektivavtalsmodellen legitimitet
12

7.2
Stärk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (35)