Skärpta straff för bostadsinbrott

Motion 2013/14:Ju398 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)
KD749

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polis, Brottsförebyggande rådet (Brå) och kommuner bör förbättra samarbetet för att förebygga bostadsinbrott.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om att höja straffen för bostadsinbrott.

Motivering

Bostadsinbrotten blir allt grövre, tjuvar drar sig inte för att använda våld och en del inbrott sker då husägare finns hemma. Detta visar på att vi behöver samordna insatser från polisen, Brå, kommuner och de boende samt skärpa straffet för inbrott. Detta behövs för att markera graden av allvar i en kränkning som ofta ger offret men för livet.

Under år 2012 anmäldes omkring 21 000 bostadsinbrott. Det är en mycket hög siffra. Polisen bör få mer resurser för att motverka, förebygga och bekämpa denna form av brott. I dagsläget uppklaras endast fyra procent av alla inbrott enligt Brottsförebyggande rådet.

Denna sorts brott är mycket kränkande och skapar stor oro hos barn och vuxna som blir otrygga i hus och hem. En del ligor utnyttjar den uppenbara straffriheten och har satt i system att under sommartid begå olika husinbrott.

För att fler bostadsinbrott ska klaras upp och för att de skyldiga ska lagföras behöver polisen mer resurser. Bostadsinbrott rubriceras idag som grov stöld och av de personer som döms för grov stöld så är det knappt hälften som får fängelsestraff.

Straffet för bostadsinbrott bör skärpas och mer resurser bör ges till polisen för att lagföra personer som begår bostadsinbrott.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (2)