Skärpta krav för försörjningsstöd

Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om skärpta krav för att erhålla försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bidragsberoendet i våra särskilt utsatta områden måste brytas för att inte gå i arv. Utbildningssatsningar är viktigt, men vi måste också tillåta lägre ingångslöner och reformera arbetsmarknaden på ett sätt som minskar risken och kostnaden att anställa. Det är så vi på allvar kan se till att fler faktiskt får chansen till ett jobb.

Incitamenten att gå från bidrag till egen försörjning behöver förstärkas. Det måste alltid löna sig att ta ett jobb istället för att leva på bidrag, och på samma sätt som det offentliga har ett ansvar att erbjuda stöd för att få människor i arbete, så har också den som står utan arbete ett ansvar att ta tillvara på de chanser i form av offentligt finansierat stöd som erbjuds.

Det är viktigt för de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas legitimitet att skattebetalarna vet att den som får bidrag anstränger sig för att göra sig anställningsbar i Sverige, men det är framförallt viktigt att den som är arbetslös inte passiviseras. Mot bakgrund av detta borde SFI-studier och obligatorisk samhällsorientering samt arbetskrav om ett visst antal timmar i veckan hos ideella föreningar eller kommunen, ställas som motkrav för försörjningsstöd. Motprestation borde alltid ställas som krav för försörjningsstöd.

Christian Carlsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-16 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)