Skärpt lagstiftning för sms-lån

Motion 2012/13:C417

av Bo Bernhardsson och Anders Karlsson (S)
S9092

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa lagstiftningen för sms-lån.

Motivering

Antalet sms-lån har vuxit snabbt och många, inte minst ungdomar, har hamnat i en svårbemästrad skuldfälla.

Problemen har i princip varit kända länge. En granskning av SVT Nyheter under sensommaren strök dock under problemen med grova streck.

Antalet anmälningar till kronofogden med anledning av obetalda sms-lån ökade alltså under första halvåret i år med 70 procent jämfört med motsvarande period förra året till 24 377 anmälningar.

SVT Nyheter kunde också visa att trots att bolagen som erbjuder sms-lån tar ut ockerräntor och det finns en ockerlag så har denna lag inte använts.

SVT-reportagen pekade dessutom på att det är lätt för bedragare att ansöka om lån i annans namn genom att ta fram andra personers personnummer på Facebook eller på annat sätt.

Det bestämda intrycket av dagsläget är att lagstiftning, regelverk och tillsyn inte på långa vägar ger ett rimligt konsumentskydd utan istället gynnar mer eller mindre skrupelfria bolag.

Det är helt nödvändigt att se över lagstiftning och regelverk för kreditgivning, bland annat konsumentkreditlagen, så att konsumenterna skyddas och ocker beivras. Tillsynen över de bolag som erbjuder sms-lån och hur det sker måste skärpas.

Som det fungerar nu är det bolagens marknad. Den enskilde lockas att ta lån utan att i lugn och ro reflektera över om han eller hon har möjlighet att betala tillbaka lån plus ränta.

Kreditgivarna tjänar bra med pengar på människors behov av snabba pengar. Riksdagen bör ge regeringen tillkänna vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen och skärpa tillsynen för sms-lån.

Stockholm den 3 oktober 2012

Bo Bernhardsson (S)

Anders Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)