Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2014/15:453 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra Skåne till försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol.

Motivering

Genom närheten till Danmark och kontinenten har Skåne goda möjligheter att enkelt erbjuda kombinationen turism med matupplevelser där råvarorna är lokalt producerade. I regionen sker också redan gårdsförsäljning av exempelvis frukt, grönsaker och kött där människor enkelt kan besöka en lokal gård och köpa med sig färska och goda produkter. Det borde vara rimligt att den som besöker en skånsk vingård också ska ha samma möjlighet att köpa med sig en lokalproducerad flaska hem. Därför borde Skåne vara det naturliga valet för att bli en försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol.

I bland annat Finland bedrivs redan i dag gårdsförsäljning av alkohol. Likt Finland är Sverige med i EU. Likt Finland har Sverige ett statligt monopol på detaljhandel av alkohol (Alko respektive Systembolaget). Det som fungerar i vårt östra grannland under väldigt liknande förutsättningar fungerar rimligen också bra i Sverige. I detta är det naturligt att Skåne leder vägen. Skåne har ett generellt milt klimat som ger goda förutsättningar till att producera vin. I dag finns det redan ett 30-tal vingårdar i Skåne, bland annat Idala gård i Trelleborg, Fjärilsgården i Ystad och Strandåkra gård i Abbekås.

I ett första steg möjliggjorde den förra Alliansregeringen år 2008 för lokala vin- och ölproducenter att sälja sina produkter, efter en särskild ansökan, på det närmaste Systembolaget – något som utvidgades till de tre närmaste två år senare. Den 1 september 2014 införde dock Systembolaget delvis nya regler för försäljning av produkter från lokala vingårdar och mikrobryggerier. Det nya regelverket innebär att de mindre och lokala producenterna generellt måste transportera sina varor till Systembolagets depå i Örebro av egen kraft – vilket driver upp fraktkostnaderna om man exempelvis är vinproducent i Skåne. Logistiken riskerar därmed att missgynna vinproducenter och mikrobryggerier utanför Mälardalsregionen. Därmed omöjliggör Systembolaget i princip för mikrobryggerier och vingårdar utanför Mälardalen att sälja sina produkter.

Genom att öppna upp för gårdsförsäljning av alkohol kan fortsatt nya arbetstillfällen utvecklas, den skånska turismsektorn vitaliseras och regionens attraktivitet förstärkas. Som region är Skåne definitivt en vinnare på gårdsförsäljning. Därför är det också naturligt att Skåne blir försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)