Simkunnighetsmål i lägre åldrar

Motion 2016/17:1623 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att alla barn ska nå målet att vara simkunniga och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta simkunnighetsmålet till årskurs 3 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2016 är på väg att gå till ett av våra värsta drunkningsår i modern tid. Fram till och med augusti har 101 personer drunknat enligt Svenska Livräddningssällskapets officiella statistik. Många såklart kopplat till bad samt fritidsbåtar och bland de drunknade är åtminstone sju barn.

Samtidigt som det finns ett tydligt uppdrag till skolorna och ett mål i läroplanen att barn ska vara simkunniga i årskurs 6 visar uppföljningar och undersökningar från såväl Skolverket som Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Simförbundet att detta är långt ifrån verklighet.

Alltför många barn kan inte simma. Skolan ska ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För dem som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan, på lämpligaste sätt, arrangera eller anvisa utbildning i simning. Samtidigt vet vi att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika skolor, orter och kommuner. Alla barn får inte samma chans att lära sig simma. Skolan är inte likvärdig när det gäller simkunnighet.

Samtidigt vistas barn i simhallar och på badplatser långt tidigare än i årskurs 6. Dagens simkunnighetsmål skulle därför kunna ligga tidigare, redan i årskurs 3. Att kunna simma som barn handlar om säkerhet men också om möjlighet att ha ett sommarlov med bra utflykter som inte behöver kosta pengar.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)