Sekretess vid ansökan om tjänst inom offentlig verksamhet

Motion 2010/11:K399

av Ulf Berg och Lena Asplund (M)
m1541

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sekretess vid ansökan om tjänst inom offentlig verksamhet.

Motivering

Vi anser att det måste vara möjligt att ha en sekretess kring rekryteringsprocessen som gör att den enskildes ansökan förblir skyddad under hela rekryteringsprocessen. Först när man har fattat ett beslut om vem som skall tillsättas blir de ansökningshandlingar som inlämnats av den person som är tilltänkt för tjänsten offentliga. Alla andra som varit sökande till samma tjänst förblir skyddade under samma sekretess.

Detta skulle avsevärt öka skyddet för den enskildes personliga integritet och enligt vårt förmenande leda till en ökad benägenhet hos människor att ansöka om tjänster inom offentlig verksamhet. Andra sökande kan sedan avgöra om de ser sig förfördelade gentemot den som erhållit tjänsten och avgöra om man tänker vidta åtgärder med anledning av tillsättningen.

För många är det ett stort steg att besluta sig för att byta jobb och ansöka om en ny tjänst. Det kan vara känsligt ur många aspekter att gå in i en ansökningsprocess – lojalitet gentemot nuvarande arbetsgivare, oro för att tappa den goodwill man har i nuvarande anställning samt en rädsla för att inte anses tillräckligt kvalificerad och få ett nej. Om man till detta lägger att ens ansökan är en offentlig handling som kan läsas av både nuvarande arbetsgivare och arbetskollegor blir tröskeln för att söka ett nytt jobb än högre.

Detta är precis vad man utsätts för om man söker ett jobb inom offentlig verksamhet. Vi menar att detta förfarande hindrar många från att söka nytt jobb inom offentlig verksamhet.

Här har regeringen gått i rätt riktning och infört en sekretess vid tillsättning av höga offentliga tjänster. Det är positivt, men vi anser att även landets kommuner och landsting ska ha samma möjligheter för att skydda de personer som söker tjänster och i förlängningen ge en mer tillfredsställande process.

Stockholm den 21 oktober 2010

Ulf Berg (M)

Lena Asplund (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)