Se över patientavgifter vid tvångsvård

Motion 2017/18:427 av Christina Örnebjär (L)

av Christina Örnebjär (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att avskaffa patientavgifterna i samband med tvångsvård i samtliga regioner och landsting, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Varje år bli ungefär 12 000 personer så sjuka att de blir tvingade till vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. De har då tappat förmågan att själva inse att de behöver vård och att deras tillstånd är så allvarligt att det är farligt för dem själv eller andra. Ytterligare 1 600 är dömda till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård. 

Att tvingas till vård är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och det är noga reglerat när och hur beslutet ska fattas. Att tvingas till vård innebär också ett stort ingrepp i individens ekonomi eftersom den sjuke, trots att hen inte har något val, tvingas betala vårdavgifter på samma sätt som alla andra patienter. Det är vanligen människor med svåra och kroniska psykiska sjukdomar som drabbas och en mycket stor andel av dem står utanför arbetsmarknaden vilket gör att ekonomin redan från början är minst sagt kärv. Inte sällan blir vårdtiderna långa vilket gör att individen, när hen börjar må något bättre och kan skrivas ut, möts av en räkning som är omöjlig att betala.

Den ekonomiska stressen försämrar inte bara prognosen och möjligheterna att bli bättre. Det skapar också rent praktiska problem med svårigheter att kunna få en egen bostad eller hämta ut sin medicin på avbetalning.

Det är inte rimligt att vi tvingar svårt sjuka människor att betala för den vård vi tvingar dem till trots att avgiften i förlängningen riskerar leda till att de får problem och försämras.

Christina Örnebjär (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)