Särskild företrädare för barn

Motion 2010/11:Ju359 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)
kd825

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tidsfristen för särskilda företrädare för barn.

Motivering

När det misstänks att ett barn blivit utsatt för brott av någon av sina vårdnadshavare finns det möjlighet att förordna en särskild företrädare som ska ta tillvara barnets rätt i förundersökningen och i rättegången. Denne utses av tingsrätten på begäran av åklagaren.

Normalt skall en vårdnadshavare tillfrågas om polisen får hålla förhör med ett mindre barn eller om barnet skall läkarundersökas.

När en vårdnadshavare är misstänkt för någon form av övergrepp är det inte möjligt att fråga honom eller henne om tillstånd.

Att utse en särkskild företrädare kan ta någon eller några dagar. Det finns en frist på fyra dagar från det att tingsrätten har förordnat en särskild företrädare till det att en vårdnadshavare, dvs. den misstänkte, informeras om förordnandet. Detta kan ställa till problem. Normalt skall barnet ha hunnit höras inom dessa fyra dagar och då får vårdnadshavaren omedelbart efter förhöret reda på att det hållits.

Av olika skäl kan förhöret bli fördröjt, t.ex. kan barnet bli sjukt, eller av annan anledning vara hemma från dagis eller skola. Det kan få konsekvensen att vårdnadshavaren som är misstänkt får reda på misstanken innan barnet förhörts av polisen. Barnet finns då ofta i hemmet. Problemet med tidsfristen måste åtgärdas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 27 oktober 2010

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)