Sänkt dansbandsmoms

Motion 2012/13:Sk201

av Roland Utbult och Lars-Axel Nordell (KD)
KD533

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna på kulturområdet i syfte att nå en enhetlig kulturmoms.

Motivering

Sverige har i dag tre olika momsnivåer. Den så kallade kulturmomsen på 6 procent gäller för bland annat böcker, tidskrifter, konserter, dagstidningar och teaterbiljetter. För livsmedel, restaurang- och cateringtjänster samt liftkort och hotellrum är momsen 12 procent och för i princip alla andra momspliktiga varor och tjänster betalas 25 procent i moms.

Danstillställningar är undantagna från den lägre kulturmomsen. De är belagda med 25 procents moms. Gränsdragningen mellan vad som ska klassas som konsert respektive danstillställning är svår att motivera men den högre momssatsen tillämpas om arrangemanget innehåller möjligheter till dans.

Frågan ställdes på sin spets när några av vårt lands mest folkkära artister, för några år sedan på sin Sverigeturné, valde att sätta upp en minidansbana intill scenen. Detta ledde till att hela arrangemanget ur skattesynpunkt klassades som danstillställning där konsertbesökarna fick betala 25 procents moms i stället för den vanliga sexprocentiga kulturmomsen.

För att förenkla och komma ifrån den svårmotiverade gränsdragningen bör Sverige i likhet med Norge sänka den så kallade dansbandsmomsen och tillämpa en enhetlig kulturmoms oavsett formerna för arrangemanget.

Mervärdesskattesatserna bör därmed ses över så att enhetlighet mellan olika musikgenrer uppnås. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 19 september 2012

Roland Utbult (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-19
Yrkanden (1)