Sänkt åldersgräns på Systembolaget

Motion 2015/16:154 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen för att få handla alkohol på Systembolaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige utmärker sig i EU genom att föra en restriktiv alkoholpolitik med såväl förebyggande insatser som särskilda regler och förhållandevis höga skatter på alkohol. Ur många perspektiv är det en lyckad politik där man på många sätt har lyckats begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför finns det ingen anledning att i sig ändra på den politiken. Vad som däremot är viktigt är att den förda politiken av medborgarna upplevs som rimlig och rättvis.

En punkt där många uppfattar att den inte är just rimlig och rättvis är den diversifierade åldersgränsen på när en enskild person får dricka alkohol på krogen respektive köpa samma typ av alkohol på Systembolaget. För många av landets unga vuxna upplevs det som orimligt att man som en myndig medborgare får gifta sig, ingå alla typer av avtal och kontrakt och i övrigt fritt bestämma över sitt liv samtidigt som man inte anses betrodd att handla alkohol ens under så kontrollerade former som under det statliga alkoholmonopolet. Det måste anses i strid med det allmänna rättsmedvetandet att samma person är i full frihet att köpa alkohol på krogar och restauranger samtidigt som denna är förhindrad att göra detsamma i Systembolagets butiker. Regeringen bör därför överväga att göra en översyn över vilka åldersgränser som skall gälla för att få handla alkohol.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-29 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)