Sänkt åldersgräns för inköp på Systembolaget

Motion 2017/18:550 av Patrick Reslow (-)

av Patrick Reslow (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka åldersgränsen för inköp på Systembolaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige blir den som fyller 18 år myndig. Detta innebär att vederbörande automatiskt får en mängd rättigheter och skyldigheter i samhället. Den myndige har inte längre någon målsman, utan kan själv skuldsätta sig, till fullo underteckna bindande avtal, rösta i samtliga val och själv väljas in i samtliga politiska församlingar. Vederbörande kan också gå på krogen och beställa alkoholhaltiga drycker. Allt detta är naturligtvis helt rimligt, eftersom begreppet myndig innebär att det inte skall finnas några som helst rådighetsinskränkningar för den enskilde individen.

Trots alla andra rättigheter som per automatik infaller i samband med myndighetsdagen nekas myndiga individer mellan 18 och 20 att handla på Systembolaget. Det är alltså fullt möjligt att ta hand om sitt hushåll eller att fatta viktiga beslut i politiska församlingar, men inte att gå till Systembolaget. Detta är fullständigt ologiskt. Det faktum att den myndige kan köpa alkohol på krogen, men inte på Systembolaget gör lagstiftningen än mer obegriplig.

Eftersom myndighetsåldern bestämts att infalla vid 18 års ålder är det också dags att anpassa åldersgränsen för inköp på Systembolaget till denna.

Patrick Reslow (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)