Samordning av satsningar på miljöteknikexport

Motion 2009/10:N340 av Aleksander Gabelic och Lena Hallengren (s)

av Aleksander Gabelic och Lena Hallengren (s)
s32121

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samordnad satsning på miljöteknikexport.

Motivering

Sverige har som ett av få länder i världen lyckats både minska växthusgasutsläppen och öka tillväxten i ekonomin. Inom flera områden har vi lyckats med teknikutveckling som bidragit till ett ansvarsfullt klimatarbete. Vårt kunnande inom fjärrvärme, vindkraft, solenergi, biogas, IT och klimatsmarta lösningar borde vi exportera i en mycket större utsträckning än idag. Det krävs en bättre samverkan mellan privata och offentliga aktörer. En nationell strategi behövs för att Sverige ska bli mer framgångsrikt när det gäller att exportera sitt miljötekniska kunnande. Det behövs också ett tydligt ansvar för vem som ska samordna ansträngningarna för att öka exporten. Vi kan genom en sådan satsning bidra till fler arbeten både i Sverige och i andra länder. Samtidigt kan vi på ett konkret sätt bidra till ett hållbart klimat i världen.

Stockholm den 2 oktober 2009

Aleksander Gabelic (s)

Lena Hallengren (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)