Samarbetet mellan tull och polis

Motion 2005/06:Ju527 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade befogenheter för tullare.

Motivering

Ibland är det endast tullmyndigheten som är närvarande vid en gränskontroll, trots att polis krävs för att vidta vissa åtgärder mot misstänkta.

På grund av detta och eftersom tullpersonalen inte äger någon rätt att göra utandningsprov på en misstänkt händer det ibland att alkohol- eller drogpåverkade personer hinner avvika innan polis kan vara på plats.

Bakgrunden till problemen handlar om att det finns olika regelverk, och tullen har begränsade möjligheter till handräckning åt polisen. Regelverken bör ses över så att även tullen får befogenheter att utföra utandningsprov.

Stockholm den 4 oktober 2005

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Tomas Eneroth (s)

Lars Wegendal (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)