RUT-avdraget

Motion 2017/18:1629 av Johan Nissinen (SD)

av Johan Nissinen (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utökat RUT och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett återställande av maxbeloppet för RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Reglerna för RUT ändrades 1 januari 2016. De nya reglerna innebar att maxbeloppet man får göra RUT-avdrag för minskades från 50000 kr till 25000 kr för personer under 65 år. Användningen av avdraget vid städning ändrades till att enbart innefatta enklare städning, annat rengöringsarbete och flyttstädning. Avdraget vid matlagning slopades helt. Däremot blev det 1 augusti 2016 en utökning av antalet tjänster såsom trädgårdstjänster, flyttjänster och enklare it-tjänster. I januari 2017 utökades antalet tjänster igen till att omfatta reparation och underhåll av vitvaror i hemmet.

RUT som reform har skapat fler jobb och gett kvinnor med utländsk bakgrund en lättare chans att komma in på arbetsmarknaden. Avdraget bör därför utökas till att återigen innefatta matlagning och städning som helhet samt att maxbeloppet återställs till 50000 kr för personer under 65 år. Det skulle öppna upp möjligheten för ännu fler arbetstillfällen och skulle ge fler människor chansen till delaktighet på arbetsmark­naden.

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)