RUT-avdrag för hundtillsyn

Motion 2010/11:Sk407 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)
m1660

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga RUT-avdraget till att omfatta hundtillsyn.

Motivering

RUT-avdraget har varit framgångsrikt. Svarta arbetstillfällen har blivit vita och människor har fått mer tid när de fått hjälp med hushållsarbeten. Möjligheten att skaffa hjälp i hemmet med lägre skatt har gjort att tusentals familjer i Sverige utnyttjat möjligheten. Avdraget har dessutom gett flera tusen nya jobb. Hittills har människor kunnat få hjälp med t.ex. städning, tvätt eller trädgårdsarbete.

I ljuset av framgången bör man fundera på att utöka RUT-avdraget till andra tjänster som underlättar människors vardag. Hundpassning är nödvändigt för många hundägare som arbetar långa dagar och som behöver hjälp att ta hand om hunden. Hunddagis/hundpensionat är en etablerad företeelse och det finns många runt om i landet som driver företag med F-skattsedel och det som legitima företag kräver. Några behöver tillsyn hela dagen, andra behöver bara hjälp med att rasta hunden någon timma. Ett avdrag för hundtillsyn skulle kunna ge fler arbetstillfällen både på landsbygden och i städerna.

En utvidgning av RUT-avdraget till att omfatta även olika former av hundtillsyn skulle ge en vitare bransch och möjliggöra för flera att efterfråga tjänsterna. Samtidigt skulle det bidra till en bättre omsorg om djuren. Det finns ett stort mörkertal kring hur många hundar som tvingas ligga ensamma hela dagarna.

Stockholm den 21 oktober 2010

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)