Riskkapitalstöd för småföretagare

Motion 2009/10:N385 av Luciano Astudillo (s)

av Luciano Astudillo (s)
s32120

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riskkapitalstöd för småföretagare.

Motivering

Starta-eget-bidraget för arbetslösa har visat sig vara en effektiv insats för att få arbetslösa tillbaka i arbete. Sannolikt beror det på starta-eget-bidragets konstruktion – att man upp till ett halvår säkrar sin försörjning. Dessvärre har den borgerliga regeringen dragit ned på och begränsat möjligheterna att få denna insats. Dessutom är stödet endast riktat till arbetslösa.

Jag tror att många affärsidéer inte blir av för att man inte hittar en möjlig försörjning under själva inledningsfasen i uppstarten av ett företag. Tröskeln blir helt enkelt för stor. Jag vill därför att regeringen utreder möjligheterna att inrätta ett riskkapitalstöd som konstrueras likt starta-eget-bidraget, men som inte enbart begränsas till arbetslösa.

Stockholm den 5 oktober 2009

Luciano Astudillo (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)