Riksdag & Departement

Motion 2014/15:1267 av Martin Kinnunen (SD)

av Martin Kinnunen (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att återuppta utgivningen av Riksdag & Departement.

Motivering

Tidningen Riksdag & Departement gavs ut åren 1976–2014 och har under åren varit ensam i medielandskapet om att helt fokusera på lagstiftningsfrågor och att granska den offentliga maktens utövande. I dagens politiska rapportering där huvudfokus oftast ligger på det politiska maktspelet fyllde Riksdag & Departement en viktig betydelse i och med att tidningen kunnat hålla fast vid bevakningen av sakpolitiken. Man har från tidningens sida också kunnat bidra till att skapa större uppmärksamhet i andra medier kring just sakpolitiken. Med tanke på att ett av partiernas och riksdagens främsta problem idag är att ytterst lite av vad som sker i lagstiftningsarbetet i dagens medieklimat sipprar ut till allmänheten är riksdagsstyrelsens beslut märkligt. Nedläggningen av Riksdag & Departement har lett fram till att information om hur den offentliga makten utövas försämrats kraftigt och det är uppenbart att riksdagen.se på intet sätt har kunnat eller komma att kunna ersätta det viktiga arbete Riksdag & Departement uträttade. Mycket lite tyder också på att kostnaderna totalt sett kommer att minska.

Med anledning av detta vore det önskvärt att riksdagsstyrelsen omprövar sitt beslut om nedläggning och undersöker möjligheter att återuppta utgivningen av Riksdag & Departement. Detta bör riksdagen som sin mening ge riksdagsstyrelsen till känna.

.

Martin Kinnunen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)