Reflexer på hästar

Motion 2014/15:2941

av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa krav på reflexer på ridhästar.

Motivering

Det finns många ridhästar ute på landsvägarna, och det är glädjande att se. Men när mörkret faller så syns inte hästen på landsvägen. Många hästar blir oroliga när de är ute på landsvägarna, och det kan uppstå fara för häst, ryttare och bilisten.

För att undvika att fara uppstår, stressen för hästen och även överraskningen för bilisten, som inte alltid upptäcker häst och ryttare i god tid, bör hästar ha reflexer på sig. Så med detta vill jag att man ser över möjligheten att lagstadga att reflex ska finnas på hästens ben som rider ute på landsvägar.

.

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)