Rätt till föräldraledighet till dess att barnet fyllt 18 år

Motion 2010/11:Sf257 av Annika Eclund (KD)

av Annika Eclund (KD)
kd522

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det möjligt att ta ut föräldrapenning ända tills barnet fyllt 18 år.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en rätt till tjänstledighet på deltid för vård av barn ända tills barnet fyllt 18 år.1

1 Yrkande 2 hänvisat till AU.

Motivering

Varje människa föds in i ett sammanhang med nära relationer. Vi har ett djupt behov av andra människor och vi är alla i olika faser av våra liv så svaga att vi är helt beroende av andra. Gemenskap är naturligt för människan och vi mår bra av goda relationer.

Familjen är en naturlig och grundläggande gemenskap och utgör stommen i samhället. Familjer ska få allt tänkbart stöd i att kunna fungera så bra som möjligt. Familjer ska dock inte styras. De beslut som bäst fattas vid köksborden ska fattas just där. Familjer är inte bara viktiga och naturliga utan också olika. Därför ska politiken utformas så att varje familj får så stort utrymme som möjligt att göra sina val. Att vara föräldraledig när barnen är små är något som de allra flesta väljer att vara. Denna tid är naturligtvis oerhört värdefull för att grundlägga en väl fungerande relation till barnet. Många föräldrar önskar att de hade en bättre kontakt med sina barn även när de börjat skolan eller till och med blivit tonåringar. För en del kan möjligheten att spendera mer tid med dem vara väldigt viktigt i detta, genom att exempelvis kunna finnas hemma någon dag efter skoldagens slut. Det kan också vara speciella situationer som uppstår som under en begränsad tid kräver en betydligt större föräldranärvaro. Idag finns rätten att vara föräldraledig på deltid för vård av barn upp tills barnet är 8 år. Jag anser att det dels ska göras möjligt att ta ut föräldrapenning och att det dels ska finnas en rätt att vara tjänstledig på deltid för vård av barn ända tills barnet fyllt 18 år.

Stockholm den 25 oktober 2010

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25
Yrkanden (2)