Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)
MP1102

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Motivering

Dagens samhälle och dagens arbetsmarknad är annorlunda än gårdagens. Idag finns det ett flertal föräldrar med barn i förskoleålder som har obekväma arbetstider och är i behov av barnomsorg. I många kommuner finns det dock inte barnomsorg för barn vars föräldrar arbetar på kvällar och helger. Nuvarande lagstiftning innehåller endast rekommendationer till kommunerna om att barnomsorg på obekväm arbetstid bör finnas, inte förpliktelser. Detta har lett till att många kommuner struntar i dessa rekommendationer.

Vi anser att barnets bästa alltid skall sättas i första rummet. Det handlar om möjlighet till ett annat schema. Flexibel barnomsorg för flexibla arbeten och ensamstående, men så bra som möjligt för barnen.

Föräldrar som söker ett jobb som även omfattar kvällar och helger hänvisas idag i många kommuner till släktingar och vänner. I många kommuner finns idag förskolor som har öppet dygnet runt, så kallade nattis. Där kan man inte lämna barnen bara under kvällen utan de får i så fall stanna över natten.

Det är viktigt att även barn till föräldrar som har obekväma arbetstider eller tillfälliga arbeten på kvällstid skall få samma goda kvalitet på barnomsorgen som barn till andra föräldrar. Barnomsorg som ombesörjes privat eller genom släktingar, vänner eller på annat sätt kan sakna kontinuitet och samma kvalitet som barnomsorg i kommunal regi eller hos godkända förskolor i enskild regi. Det finns många yrkesgrupper som diskrimineras direkt eller indirekt genom att kommuner inte erbjuder dessa föräldrar barnomsorg på samma villkor som föräldrar med ordinarie arbetstider. Några exempel på yrkesgrupper som har obekväma arbetstider är kulturarbetare, poliser, brandmän, personal inom vården, äldreomsorgen, handel, försäljning och service. Det är egentligen väldigt få yrken som slutar innan förskolan stänger varje dag i veckan. Det förutsätter ofta att en förälder arbetar mindre än heltid och att man är två som kan turas om att hämta och lämna. Arbetssökande och deltidsanställda som vill utöka sina möjligheter att få ett arbete genom att utbilda sig på kvällar eller helger får likaledes problem p.g.a. bristen på barnomsorg.

Därför är det av stor betydelse att riksdagen uttalar som sin mening till regeringen att rätten till barnomsorg även skall gälla på obekväm arbetstid.

Stockholm den 27 oktober 2010

Jabar Amin (MP)

Esabelle Dingizian (MP)

Peter Rådberg (MP)

Magnus Ehrencrona (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)