Politik för minskad främlingsfientlighet och rasism

Motion 2013/14:K394
av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Avsändare (10)

Hela dokumentet

Politik för minskad främlingsfientlighet och rasism (doc, 148 kB)
Motion till riksdagen
2013/14:K394
av Maria Ferm m.fl. (MP)
Politik för minskad främlingsfientlighet och rasism
MP2101

1

Innehållsförteckning
2
Förslag till riksdagsbeslut
3

3
Inledning
5

4
Hur skolan kan bidra till minskad främlingsfientlighet i samhället
6

4.1
Framgångsrika lokala insatser mot främlingsfientlighet
6

4.1.1
Toleransprojektet
7

4.1.2
Toleransprojekt i fler kommuner
7

4.2
Ett lärarlyft för mänskliga rättigheter
7

4.3
Pojkars skolresultat – en demokratifråga
8

4.3.1
Normkritiskt arbete för att påverka attityder och
förbättra pojkars skolresultat i Gnesta
8

4.3.2
Resurser till normkritiskt jämställdhetsarbete
9

4.4
Ett nationellt resurscentrum för normkritisk pedagogik
och metoder för att motverka extremintolerans
10

4.5
Rasism
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (20)