Politik för god mat

Motion 2009/10:MJ370 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:MJ370

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Politik för god mat

mp503

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på maten i skolan.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på maten i äldreomsorgen.2

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett skolkökslyft.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompetensutveckling kring mat inom äldreomsorgen.2

Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om att begränsa onödiga tillsatser i skolmaten i enlighet med vad som anförs i motionen.1

Riksdagen begär att regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (12)