Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Personlig assistans i skolan

Motion 2010/11:So534 av Ann-Christin Ahlberg (S)

av Ann-Christin Ahlberg (S)
s46008

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet till personlig assistans även i skolan under hela skoldagen.

Motivering

I dag är det mycket svårt att få personlig assistans under skoltid. Endast den som har särskilda skäl kan bli beviljad detta och det är ytterst ovanligt att det beviljas. I stället kan ett barn få dela en elevassistent med flera andra barn, vilket är otillräckligt. När skolan anställer resurspersoner eller elevassistenter har barnet eller föräldrarna dessutom mycket små möjligheter till inflytande över vem som anställs. Att ha sin egen assistent med i skolan skapar trygghet för barnet och assistenten kan följa barnet hela dagen.

Stockholm den 27 oktober 2010

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)