Påverkan på länder att införa förbud mot barnaga

Motion 2009/10:U328 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik Jakobsson (c)

av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik Jakobsson (c)
c558

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att sprida de positiva resultat som Sveriges lagstiftning mot barnaga har visat.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vi bör använda våra erfarenheter för att sätta tryck på andra länder att förbjuda barnaga.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige också inom det svenska utvecklingssamarbetet särskilt bör verka för att barnaga förbjuds i alla länder.

Motivering

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt att slippa fysisk och psykisk aga. I år är det 30 år sedan lagen mot barnaga infördes. Det har resulterat i att barn i mycket större utsträckning inte utsätts för aga. I en skrift som Rädda Barnen tagit fram tillsammans med Socialdepartementet med anledning av 30-årsjubileet finns många positiva effekter att ta del av.

Vi har ett ansvar för att barn i alla länder i så stor utsträckning som möjligt slipper utsättas för våld. Häromdagen kunde man på nyheterna ta del av en undersökning som visade att barn som utsätts för våld inte utvecklas lika positivt, rent intellektuellt, som barn som inte utsätts för våld.

Idag finns lagstiftning i många länder mot skolaga, men det är fortfarande accepterat som uppfostringsmetod i hemmet. I bara 25 länder i världen finns idag lag mot barnaga i hemmet. Det är skrämmande att skyddet för vuxna i lagstiftningen är mycket starkare än för barn. Barn har rätt till skydd mot alla former av psykiskt och fysiskt våld. Sida bör också inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet kraftfullt verka emot aga.

Stockholm den 5 oktober 2009

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Maria Kornevik Jakobsson (c)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (3)