Partnerskap

Motion 1993/94:L413 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Sammanfattning

I motionen föreslås att riksdagen beslutar att i största
möjliga utsträckning juridiskt likställa homosexuell och
heterosexuell samlevnad genom att bland annat stifta en lag
om registrerat partnerskap. Vårt ställningstagande bygger
på tanken om alla människors lika värde och likhet inför
lagen. Det ankommer inte på samhället att ha synpunkter
på människors val av samlevnadsform. Samhällets uppgift
bör i stället vara att underlätta för människor att leva i
enlighet med sina egna önskemål och sin
personlighetsinriktning, under förutsättning att detta inte
skadar andra.

Vi vill tillgodose homosexuella pars önskemål om att få
tillgång till en värdefull ram för sina relationer som ett sätt
att manifestera sin kärlek och tillgodose deras behov av
ekonomisk och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (8)