Övergången från barnbidrag till studiebidrag

Motion 2009/10:Sf390 av Christina Oskarsson och Renée Jeryd (s)

av Christina Oskarsson och Renée Jeryd (s)
s38011

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att övergången från barnbidrag till studiebidrag bör bli föremål för en översyn.

Motivering

Barnbidrag och studiebidrag är viktiga komplement i många familjers ekonomi. Vi socialdemokrater har höjt barnbidraget och infört flerbarnstillägg redan från andra barnet. Många familjer har därför getts möjlighet att bättre planera sina ekonomiska förutsättningar.

Vid den tidpunkt då barnbidraget övergår i studiebidrag uppstår dock för alltför många familjer en situation som ändrar familjens ekonomiska förutsättningar. Om familjens barn fyller 16 år under första halvåret erhålls barnbidraget t.o.m. det kvartal då den unge fyller 16 år. Därefter utbetalas inte studiebidrag förrän kvartalet efter det att barnet passerat 16-årsdagen. Således erhåller familjen inget studiebidrag under en period då den enskilde ofta bedöms för ung för att få ett sommarjobb, trots ansträngningar.

Eftersom den borgerliga regeringen har tagit bort stödet till kommunerna för att ge ungdomarna sommarjobb blir barnbidraget av ännu större betydelse. I den mån barnet fyller 16 år efter halvårsskiftet uppstår inte samma problem. Som lagstiftningen ser ut är dagens system för utbetalning av studiebidraget orättvist.

För att öka rättvisan och förståelsen för systemet bör frågan om barnbidragets övergång till studiebidrag bli föremål för en översyn.

Stockholm den 5 oktober 2009

Christina Oskarsson (s)

Renée Jeryd (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)