Ostkaka som Sveriges nationalrätt

Motion 2004/05:K378 av Margareta Andersson (c)

av Margareta Andersson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra ostkaka till Sveriges nationalrätt.

Motivering

Många länder har nationalrätter av olika slag: Italiens pasta, Spaniens tapas, Österrikes Sachertorte, Danmarks smörrebröd. Vi kan räkna upp flera maträtter som förknippas med olika länder nära och långt borta. Men vad har Sverige? För några år sedan utlystes en tävling om att komponera en svensk nationalrätt. Tävlingen genomfördes, och en rätt med svenska råvaror vann den. Tyvärr var det inte en rätt som fick genomslag på svenska matbord vare sig i hemmen eller på restauranger.

En rätt som är känd i hela Sverige och som uppskattas även bland människor från andra länder är ostkaka. Den tillverkas i huvudsak av svenska råvaror, och med en god marknadsföring kan den öka Sveriges exportinkomster.

Sverige behöver fler varor och tjänster som ger oss en profil på exportmarknaden. Ostkaka kan vara en sådan produkt. Att göra ostkaka till Sveriges nationalrätt skulle kunna ge den bättre förutsättningar på den internationella marknaden. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2004

Margareta Andersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)