Osäkra anställningsavtal

Motion 2017/18:2632 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över riskerna med osäkra anställningsavtal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag har Sverige en stark ekonomi men gräver vi djupare under ytan och riktar in oss på arbetsmarknaden ser vi dock en ökad oro och otrygghet bland befolkningen. Arbetsmarknaden regleras av lagstiftningar som i vissa fall resulterar i att människor utsätts för arbetsförhållande som inte är acceptabla.

Det finns idag flera så kallade otrygga anställningsformer, där ibland SMS-anställningar. Ett SMS med jobberbjudande skickas ut och ska därefter besvaras snabbt för att jobbet inte ska gå till någon annan. Problemet med anställningar som dessa är att arbetsgivare tar skydd bakom den svenska lagstiftningen och utnyttjar de kryphål som finns. Exempelvis ges arbetsgivaren via lagen om anställningsskydd (LAS) rätten att anställa personal på visstid vilket är en anställning som kan vara i upp till två år. Detta utnyttjas även i de fall då personalen behövs tillsvidare vilket resulterar i att arbetsförhållandet för den anställde försämras genom att riskerna för att bli av med jobbet och vara underbetald ökar. Många anställda används idag för ordinarie behov trots att anställningsformen är visstidsanställning/deltidsanställning. 

Utöver detta har många arbetsgivare kringgått det skydd som gäller mot uppsägningar genom att hyvla bort timmar från anställningskontraktet för den som är deltidsanställd. Det betyder att såväl arbetstimmar som lön kan försvinna från ett visstidskontrakt utan förvarning. För många människor kan detta ha förödande konsekvenser i vardagen då ekonomin inte räcker till. Många tvingas söka efter extra arbete och slita mellan flera olika jobb för att klara vardagsutgifterna. Jag menar således att regeringen bör se över vilka risker och problem som hotar tryggheten i vår arbetsmarknad i hopp om att alla som kan jobba, ska jobba men även ha viljan till det.

Gunilla Carlsson (S)

Johan Büser (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)