Ordningsvakters förordningsområde

Motion 2017/18:595 av Mattias Jonsson (S)

av Mattias Jonsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att ordningsvakter skulle vara förordnade till en kommun eller citykärna, inte som i dag enbart till förordningsområde, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen satsar kraftigt på utbyggda polisresurser i budgeten för 2018, vilket är mycket välkommet.

För ett effektivt trygghetsarbete krävs inte bara mer resurser, utan också att befintliga trygghetsinvesteringar används på bästa sätt. Det gäller exempelvis samarbetet mellan polis och ordningsvakter.

Idag har poliser möjlighet att ta enskilda ordningsvakter i bruk vid behov, eftersom ordningsvakter har så kallad lydnadsplikt till polisen. På det sättet kan polisen använda ordningsvakter när de behöver hjälp, oavsett vem som finansierar ordningsvakterna.

Allt fler kommuner upphandlar också egna ordningsvakter, t ex i Uppsala, som avlastar polisen i ordningshållningen.

Ett hinder är dock att ordningsvakter bara kan agera inom sina förordnandeområden, som begränsas snävt geografiskt och till platser som typiskt utsätts för trygghetsproblem enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter.

För att förenkla hanteringen och bättre använda samhällets trygghetsresurser skulle ordningsvakter istället kunna vara automatiskt förordnade i en hel kommun eller citykärna. Kommuner som inte vill omfattas av den möjligheten skulle kunna ges möjligheten att istället ansöka om undantag från huvudregeln.

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)