om införande av biltåg

Motion 1979/80:532 av Filip Fridolfsson och Tore Nilsson

av Filip Fridolfsson och Tore Nilsson
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

6

Motion
1979/80: 532

av Filip Fridolfsson och Tore Nilsson
om införande av biltåg

Bilén

Bilen är en omistlig del av det moderna samhället. Den har varit en
grundförutsättning för samhällets nutida utformning och funktion.
Byggenskap och fysisk planering av landet har varit beroende av de
möjligheter bilen ger till förflyttning, till bekväma resor och till snabba
transporter. Bilen ger också trygghet i händelse av behov av läkarvård.
De flesta av oss torde inte ens ha klart för sig hur oerhört beroende vi
alla är av bilen. Nyligen har en undersökning i Göteborgsregionen belyst
detta och visat hur svårt det skulle vara, om de nya stadsdelarna
och planerade byggfälten drabbades av en trafiksituation, där bilén inte
längre används.

Bilén i dagens kris

Förändringarna i energisituationen har snabbt ändrat bilden för vår
trafikplanering. Stigande priser och hotad tillgång på bensin och oljor
har redan kastat sin skugga över samhället. De många som är absolut
beroende av bilen för sin utkomst har drabbats av ökade kostnader.
Det gäller i synnerhet glesbygdernas folk, men även de många som
pendlar till och från arbetsplatser i tätorterna i de centrala delarna av
landet. Detta gäller också fritidsresandet och semesterfolket. Många
svenskar har fritidshus avlägset belägna från sin bostadsort och räknar
normalt med att ta bilen till semestern eller friveckan på den plats där
de tillbringar den tid som de stundom betraktar som den väsentliga delen
av sitt liv, den som möjliggör att man klarar arbetet. Ute i glesbygderna,
vid havet och i fjällen behöver de bilen under semestertiden.
Nu är denna användning fördyrad och kommer förmodligen att bli än
kostsammare.

Bilen på tåget

Utomlands finns det bandelar där man kan lasta bilen på tåget. Detta
gäller för vissa sträckor i Alperna. Dessutom kan man vid vissa resor
välja mellan att köra en längre sträcka med bil eller låta bilen följa med
en färja största delen av vägen. I en situation som dagens, när det
gäller att minska bensinförbukningen, bör det vara angeläget att gört
transport av bilar vanlig och självklar i vissa fall och att göra det eke

Mot. 1979/80: 532

7

nomiskt förmånligt för den enskilde att låta bilen åka tåg i stället för
att trängas på hårt trafikerade vägar.

Det kan gälla:

längre regelbundna resor där den resande behöver bilen för arbete
eller uppdrag,

resor t. ex. från Stockholm till fjällen, kanske till Norrbotten, Västerbotten
eller Jämtland för vistelse där bilen måste användas under
semester eller rekreation.

Bilens transportkostnad

Kostnaderna för transport av bil på tåg bör av samhällsekonomiska
skäl sättas mycket lågt. Biljettpriserna för resande som tar bilen med
bör utredas, så att detta alternativ blir lockande. Utformningen av
transporterna kan t. ex. ske med ett system där vissa tåg alltid medför
lämpliga godsvagnar och så att det av tidtabellen framgår när bilen kan
sändas och när den är framme.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen anhåller om utredning om biltransport
på tåg i syfte att spara energi och avlasta vägarna en del
av trafiken, i första hand under semestersäsongen.

Stockholm den 18 januari 1980

FILIP W. FRIDOLFSSON (m) TORE NILSSON (m)