Ökat internationellt samarbete vid flyktingkatastrofer

Motion 2013/14:Sf349 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)
KD753

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige och EU bör samordna flyktinginsatser i större utsträckning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka kraftfullt för att EU-länderna tar emot fler kvotflyktingar.

Motivering

Det är allt svårare för flyktingar att söka asyl i Europa med EU:s nya skärpta yttre gränskontroller. Detta är bekymmersamt då många människor flyr från förtryck och krig och inte når EU för att få det skydd de har rätt till enligt Genèvekonventionen. Detta har kritiserats av FN, Amnesty och Röda Korset. Flyktingarnas enda väg in i EU är genom illegala vägar som är kostsamma och detta har bidragit till att människosmuggling har ökat. Många smugglare lurar flyktingar på alla pengar de har och flyktingarna behandlas på ett omänskligt sätt, vilket är ovärdigt. Flyktingarna blir tvungna att ta sig in i EU illegalt för att söka asyl och många tar stora risker och dör i många fall under resan till följd av de omänskliga förhållandena. Det rapporteras dagligen om många drunkningsolyckor på Medelhavet då trasiga flyktingbåtar ofta sjunker.

I fallet Syrien, där fullt inbördeskrig pågår, skulle en lösning på detta dilemma vara att EU:s länder ger skydd till behövande direkt i lägren i de angränsande länderna, genom att anta en del av dem som kvotflyktingar. Vi skulle således kunna undsätta syrier på flykt undan kriget från lägren i Turkiet, Jordanien och Libanon, där vi vet att de befinner sig under obestämd tid under mycket svåra omständigheter.

Som bekant flyr människor som oftast till grannländerna och väntar på att få återvända till sina hem. Miljoner syriska flyktingar finns idag i angränsande länder och EU har tagit emot ca 43 000 syriska flyktingar hittills, varav Sverige tagit emot 14 700. Nyligen beslutades dessutom att alla asylsökande från Syrien i normalfallet får permanent uppehållstillstånd. När det gäller kvotflyktingar har Sverige dessutom beslutat att ta emot 1 900 skyddsbehövande kvotflyktingar under år 2013. Sveriges insatser i denna humanitära katastrof är lovvärda, men vi bör nu verka kraftfullt för att våra EU-grannar tar ett större ansvar och därmed ingår avtal med UNHCR för att ta emot kvotflyktingar. Om alla EU:s medlemsstater skulle ta emot lika många kvotflyktingar som Sverige skulle betydligt fler flyktingar som i nuläget befinner sig i en mycket svår situation kunna få skydd.

Vi behöver bistå behövande i de krigsdrabbade länderna och hjälpa flyktingar i angränsande länder i flyktinglägren. Sverige bör verka för att EU gemensamt tar ansvar för att ta emot fler kvotflyktingar och samarbetar med UNHCR i högre grad. Stora flyktingkriser blir bättre behjälpta av gemensamma och mer samordnade insatser inom EU.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (2)