Offentlighetsprincipen

Motion 2008/09:K232 av Jörgen Johansson (c)

av Jörgen Johansson (c)
c352

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av offentlighetsprincipen utifrån dagens digitala förhållanden.

Motivering

En lagstiftning måste vara anpassad till sin tid. De som beslutade om offentlighetsprincipen i Sverige år 1766 hade förmodligen ingen aning om den digitala utvecklingen. I stället var det en fråga om att oppositionen i dåtidens samhälle skulle få möjlighet att ta del av samhällsdokument på ett öppet sätt. Det var ett bra och hederligt förslag som tveklöst gynnat demokratins framväxt i landet.

Idag har vi en annan värld än den som fanns på 1700-talet. Mediautbudet är enormt och tillkomsten av Internet har gjort situationen svår att överblicka. Offentlighetsprincipen måste därför anpassas till den digitala tidsåldern. Dagens konflikt i offentlighetsprincipen mellan den nödvändiga granskningen av makthavare och den diskutabla möjligheten att göra integritetskränkande intrång i människors privatliv måste åtgärdas. Ofta har snokandet efter uppgifter haft ett försvarbart uppsåt då det är journalister som granskat makthavare och offentliga personers övertramp. Med Internet kommer frågan i ett nytt läge. En nätsajts länkning av förundersökningen i Arbogarättegången inklusive bilder på obduktionen av de mördade barnen framstår som absurd samtidigt som agerandet väcker svåra frågor om vad som är tillåtet, vad som bör vara tillåtet och vad som är ansvar på det här området. Situationen i det specifika fallet blir än mer förvirrande då den publicerande sajten förnekar alla former av publicistiskt ansvar då de endast anser sig ha länkat offentligt material som enligt lagen är tillgängligt för alla.

Den digitala världen existerar idag och lagstiftningen bör vara i samklang med sin tid. Så är det inte på det här området. Här behövs en översyn av offentlighetsprincipen som på ett konkret sätt sätter stopp för liknande händelser som i Arbogamålet. Utformningen av en ny lagstiftning måste göras så att den personliga integriteten värnas samtidigt som intentionerna i 1766 års lag finns kvar. Det är därför önskvärt att en skyndsam översyn görs i syfte att skydda såväl personer som lag så att dagens digitala utbud kan hanteras på ett för alla ansvarsfullt sätt. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 23 september 2008

Jörgen Johansson (c)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01
Yrkanden (1)