Obligatoriska dna-tester för asylsökande

Motion 2012/13:Sf336

av David Lång och Mikael Jansson (SD)
SD285

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra obligatoriska dna-tester på samtliga som söker asyl i Sverige.

Motivering

Många asylsökande kommer till Sverige utan identitetshandlingar. I vissa fall påstår sig asylsökande felaktigt vara släkt med varandra för att öka sina chanser att få stanna. Det finns dessutom statistik som visar att utomeuropeiska invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det enklaste sättet att lindra dessa problem är att ta ett dna-prov från varje asylsökande. På så vis kan det ställas utom allt rimligt tvivel om asylanterna är släkt på det sätt som påstås. Om dna-profilerna dessutom sparas hos polisen, ökar förutsättningarna för att klara upp brott som den asylsökande eventuellt gör sig skyldig till i framtiden. Det finns exempel på asylsökande som sökt asyl i flera olika namn för att på så sätt uppbära flera försörjningsstöd samtidigt, något som helt bör kunna undanröjas med denna åtgärd. Dessutom ökar chansen att redan kriminella utlänningar undviker att söka asyl i Sverige eftersom möjligheten att komma undan minskar.

Stockholm den 4 oktober 2012

David Lång (SD)

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)