Obligatorisk hundförsäkring

Motion 2000/01:L607

av Helena Bargholtz och Siw Persson (fp)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att hundägare skall vara skyldig att ha obligatorisk
hundförsäkring.
Motivering
Den lag som har trätt i kraft vid nyår och som kräver att alla hundar skall
ID-märkas, anser vi bör kompletteras med ett krav på försäkring. Löst
springande hundar kan vara lika farliga som bilar, sprängningar etc. där
försäkring är obligatorisk.
Som ett exempel på behovet av försäkring kan nämnas att en äldre kvinna
blivit påhoppad och biten av en hund, vars ägare saknade såväl försäkring
som tillgångar. Eftersom polismyndigheten har lagt ner förundersökningen
blir det ingen rättegång och kvinnan kan inte få ersättning från
brottsoffermyndigheten. Hon kan inte heller få ersättning från sitt eget
försäkringsbolag då överfallsskyddet bara gäller överfall av människor.

Stockholm den 4 oktober 2000
Helena Bargholtz (fp)
Siw Persson (fp)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)