Nya företag och jobb

Motion 2009/10:N322 av Jan Björkman m.fl. (s)

av Jan Björkman m.fl. (s)
s32057

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för nya företag och jobb i Blekinge.

Motivering

Den nuvarande lågkonjunkturen har slagit hårt mot Blekinge, med tusentals försvunna arbetstillfällen det senaste året inom främst den traditionella industrisektorn, men även inom IT-sektorn och telekomindustrin. Regeringens utsedda krissamordnare har gjort ett omfattande arbete med att inventera framkomliga vägar för att vända den oerhört negativa trenden i länet.

I sina rapporter till regeringen har de efterlyst ett större engagemang och stöd från staten för att pressa bankerna till bättre kreditgivning, så att företagen får tillgång till nödvändigt investeringskapital. Företagen är också i stort behov av utbildningsinsatser för att möta en kommande bred efterfrågan på personal. Främst med KY-utbildningar, som tidigare visat sig leda till bra resultat.

Samordnarna efterlyser även stöd för Blekinge tekniska högskolas profilstarka forskning inom smarta karosser för framtidens fordon och grön IT. Båda två är områden som pekar rakt in i framtiden och kan leda till många nya arbetstillfällen. Dessutom bör Blekinges växande betydelse som internationell transportnod beaktas.

Krissamordnarna uppmanar även regeringen att förmå Europeiska socialfonden att anpassa sina regelverk så att företag bättre kan få medel för sina offensiva satsningar på fler arbetstillfällen i Blekinge.

Vi hävdar att krissamordnarnas förslag är kloka och framkomliga för att komma till rätta med lågkonjunkturens härjningar i Blekinge. Därför uppmanar vi regeringen att visa en större lyhördhet för de konstruktiva förslag de egna krissamordnarna efterlyser.

Stockholm den 1 oktober 2009

Jan Björkman (s)

Kerstin Haglö (s)

Peter Jeppsson (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)