Norrbotniabanan

Motion 2011/12:T237

av Anders Sellström (KD)
KD562

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återuppta samtal om medfinansiering för att kunna tidigarelägga ett beslut om Norrbotniabanan.

Motivering

Basindustrin i norra Sverige blomstrar och stora investeringar görs av företag runtom i Norrland. Behovet av investeringar i infrastrukturen, särskilt gällande utbyggd järnvägskapacitet, blir därför också allt större. Det infrastrukturprojekt som främst efterfrågas av näringslivet är Norrbotniabanan. Att kunna lasta 1 600 ton istället för 1 000 ton per tåg och att dessutom kunna öka antalet transporter med 40 procent skulle göra stor skillnad för utvecklingen i regionens kustnära industrier. Med Norrbotniabanan väntar sedan Ryssland med många resurser och produkter.

Norrbotniabanan skulle enligt Trafikverkets beräkningar, i likhet med många andra infrastrukturprojekt, bli samhällsekonomiskt lönsam. Norrbot-niabanan är mycket angelägen för hela regionen men ingår inte i regeringens infrastrukturplanering för 2010–2021. Enligt regeringen beror det på att det saknas besked om medfinansiering från kommuner, regioner och landsting tillsammans med de stora industriföretagen, för att ett beslut skulle kunna tidigareläggas. Från näringslivets sida ser man mycket positivt på frågan om medfinansiering, men från kommuner och landsting har beskeden däremot dröjt och i vissa fall varit direkt avvisande eller villkorat med att näringslivet inte ska delta. På de flesta andra håll i landet har uppslutningen kring medfinansiering varit stor för liknande infrastrukturprojekt.

Frågan om Norrbotniabanan får inte gå i stå. Därför är det viktigt att regeringen återupptar samtalen med kommuner och landsting om medfinansiering för att kunna tidigarelägga ett beslut om Norrbotniabanans byggande.

Stockholm den 29 september 2011

Anders Sellström (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)