Neutrala polisuniformer

Motion 2013/14:Ju392 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

av Richard Jomshof m.fl. (SD)
SD159

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all myndighetsutövning ska vara neutral och att uniformer därmed ska vara helt fria från såväl religiösa som politiska markörer.

Motivering

I Rikspolisstyrelsens författningssamling står sedan några år tillbaka inskrivet att religiös huvudbonad i form av huvudduk, kippa eller turban får bäras till uniform. Beslutet har tillkommit efter överläggningar med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). Enligt media har Rikspolisstyrelsen beställt design på ovan nämnda religiösa huvudbonader. Vi kunde exempelvis den 25 juli 2012 ta del av nyheten att en designer har fått i uppdrag att designa det man kallar den nya polisslöjan.

Rikspolisstyrelsens beslut är anmärkningsvärt. Vi ser det som en självklarhet att all myndighetsutövning – inte minst polis och militär med sitt våldsmonopol – skall vara neutral och att uniformerna därför skall vara helt fria från såväl religiösa som politiska markörer. Att tillåta religiösa symboler till polisuniformen kommer med stor sannolikhet att påverka förtroendet för poliskåren mycket negativt, inte minst då man öppnar upp för en poliskår där enskilda polisers neutralitet kraftigt kommer att kunna ifrågasättas bara genom en titt på deras uniform. Att till polisuniformen tillåta bärandet av muslimsk slöja, en symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som uppdelning mellan män och kvinnor, är häpnadsväckande och torde strida mot allt som vårt demokratiska och sekulära samhälle står för.

Rikspolisstyrelsens beslut väcker dessutom en rad frågor. Hur ska exempelvis en medborgare kunna vara säker på att en polis som så tydligt tar ställning för i detta fall islam och allt som denna antidemokratiska ideologi/religion står för, verkligen är neutral i sin tjänsteutövning? Hur ska den som flytt undan muslimskt förtryck någonsin kunna få förtroende för en polis som till sin uniform bär en symbol som symboliserar allt det man tvingats fly från? Vad händer den polis som tar på sig en judisk kippa och ger sig in i någon av våra invandrartäta förorter som präglas av muslimska invandrare?

Frågan rymmer dessutom ett rättviseperspektiv. Om man möjliggör för vissa grupper att bära religiösa symboler till polisuniformen, måste i rättvisans namn även andra religiösa grupper få samma rättigheter. I förlängningen öppnar det även upp för politiska grupper att ställa liknande krav. Allt annat vore diskriminerande.

Rikspolisstyrelsens beslut är mycket problematiskt och vi ser det som en självklarhet att all myndighetsutövning ska vara neutral och uniformerna därmed helt fria från såväl religiösa som politiska markörer.

Stockholm den 26 september 2013

Richard Jomshof (SD)

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)