Nationaliteten på körkortet

Motion 2014/15:220 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationaliteten bör skrivas ut på körkortet.

Motivering

I Sverige finns idag många sätt att identifiera sig på, bland annat med pass, nationellt id-kort och körkort. Passet är gångbart över hela världen och det nationella id-kortet fungerar inom EU-områdets Schengenländer. Däremot är körkortet endast ansett som giltig identitetshandling inom Sveriges gränser. Detta på grund av att det saknar uppgift om bärarens nationalitet.

Körkortet kan fungera för att legitimera sig men är inte en resehandling.

För att underlätta resor inom Schengenländernas gränser medelst svenskt körkort borde därför en översyn göras för att möjliggöra att nationaliteten utställs på körkortet om bäraren så önskar.

.

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-04 Granskad: 2014-11-04 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)