Motorcykelvänliga vägräcken

Motion 2014/15:318 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om motorcykelvänliga vägräcken.

Motivering

Vid denna tid på året sätter de flesta motorcyklister in sina motorcyklar för vinterförvaring men det dröjer inte länge förrän Sveriges motorcyklister tar ut sina motorcyklar och ger sig ut på vägarna igen. Att känna sig trygg som förare är viktigt på ett så oskyddat fordon som en motorcykel är. En av de mest aktuella frågorna både i Sverige och ute i Europa är mc-vänliga vägräcken och underglidningsskydd.

I januari 2012 enades CEN om en teknisk specifikation för underglidningsskydd på räcken. Tyvärr blev det inte en standard därför får varje land besluta om man vill följa specifikationen eller inte.

I allt fler länder i Europa pågår arbetet för att minska riskerna för motorcyklisterna genom att investera i räckesskydd och underglidningsskydd. I Sverige har vi som standard i dagsläget vajerräcken vilka är mycket farliga för en motorcyklist och orsakar större skador än nödvändigt vid en olycka då de har stolpar med skarpa kanter och i värsta fall krokar som sticker ut i vägen och håller i vajrarna.

Motorcyklister är kraftigt överrepresenterade i räckesolyckor. 62 motorcyklister har dött i Sverige i räckesolyckor under perioden 2000–23 augusti 2014.

Sedan 2012 har mc-vänliga vägräcken med underglidningsskydd testats på fem ställen i landet. Utvärderingarna har varit positiva. Varken för snöröjning eller sommarunderhåll har underglidningsskyddet vållat problem.

Skydden ska testas även under säsongen 2014/15, men med de resultat som hittills framkommit, så borde det inför mc-säsongen 2015 vara dags att överväga ett påbörjande av utbyte av de, för mc-förare, farliga vajerräckena. I vart fall bör, till att börja med, mc-vänliga avskiljningar användas vid uppsättning av nya räcken.

Även vid uppsättning av nya sidoräcken bör det övervägas om räcken inte ska sättas upp om räcket i sig är farligare än det som räcket ska skydda trafikanterna för. Förlåtande sidoområden är alltid att föredra för en motorcyklist. Men svenska regelverk säger idag att räcken ska användas, och särskilt på platser där risken är störst för en mc-olycka, nämligen i ytterkurvor. Därför bör regelverket ses över så att maximal trygghet kan uppnås för alla trafikanter.

.

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-05 Granskad: 2014-11-05 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)