Mor Gabriel- och Zafaranklostret till Unescos världsarvslista

Motion 2013/14:Kr280 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)
KD760

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige genom Unesco bör verka för att stödja att de syrisk-ortodoxa klostren Mor Gabriel och Zafaran i sydöstra Turkiet förs upp på Unescos världsarvslista.

Motivering

Syrianer har levt i Mellanöstern i över 4 000 år och är en av områdets äldsta folkgrupper och är bland de första folkgrupper som kristnades. Syrianernas språk, syriska/arameiska språket, talades av Jesus, och de syrianska kyrkorna med sina olika kristna trosinriktningar, ortodoxa, katoliker, protestanter och maroniter med mera, har bidragit till att kristendomen fortfarande finns kvar i Mellanöstern, arabiska och mongoliska samt islamiska krafter till trots.

Idag finns det ungefär 3 000 syrianer i städerna Mardin och Midyat och kringliggande byar i sydöstra delen av Turkiet. I området finns det ett hundratal syrianska kyrkor och kloster och många av dem är fortfarande i bruk. Eftersom syrianer inte har haft en egen stat på flera tusen år har kyrkor och kloster spelat en stor roll för folkgruppens överlevnad och utveckling av språket, religionen, kulturen och inte minst bevarandet av folkgruppen.

Idag bor över 500 000 syrianer i Europa och ca 150 000 i Sverige. Folkgruppen har flytt till följd av diskriminering och förföljelse på grund av gruppens kristna tro och den etniskt syrianska tillhörigheten.

Det finns två betydande kloster som är bland världens äldsta och som fortfarande bedriver klosterverksamhet och som leds av egna biskopar och munkar. Där undervisas på syriska, präster och hemspråklärare utbildas och utövar sin kristna tro med mera.

Dessa kloster finns i sydöstra Turkiet nära gränsen till Syrien och är kristenhetens äldsta områden. Mor Gabriel finns i närheten av syrianernas högborg, staden Midyat, och är grundat år 397 e.Kr., och Zafaranklostret, Mor Hananyo, är beläget utanför staden Mardin och är grundat år 493 e.Kr.

Idag vallfärdas hundratusentals besökare från hela världen till dessa två kloster som har religiös och kulturhistorisk betydelse och således behöver beskyddas och bevaras. Det är endast genom en klassificering genom Unesco som viktiga kulturhistoriska byggnader som dessa kommer att kunna bevaras.

Dessa två kulturhistoriskt och religiöst viktiga byggnader och verksamheter bör bevaras och stödjas. Sverige bör verka genom Unesco för att få dessa två kulturhistoriska byggnader på Unescos världsarvslista, då de är viktiga symboler för kristendomen i världen.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 2 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)